Gothiaforlag.se finns inte längre här. Testa gothiafortbildning.se istället.

Kompetensutveckling

En investering i framtiden

Oavsett vad man arbetar inom för bransch eller vilket position man har på sin arbetsplats så finns det alltid utrymme för kompetensutveckling och ingen investering ger så mycket  tillbaka som just en investering i kompetens. Jorden snurrar konstant och utvecklingen går framåt i ett allt högre tempo så den som vill vara med i leken får se till att vässa sina färdigheter i samma tempo, annars trillar man förr eller senare av. Som företagsledning är kompetensutveckling ett strategiskt instrument som är avgörande för företagets konkurrenskraft och i regel brukar en bonus vara ökat engagemang hos personalen som får delta i kompetensutvecklingssatsningar.

Vad är kompetensutveckling?

Kompetensutveckling är vad det låter som, man utvecklar sin kompetens genom att addera ny kunskap eller ny praktisk erfarenhet. För en läkare kan detta innebära en kurs inom en viss specialitet som läkaren sedan innan inte behärskar och för en lärare kan det vara en uppdatering i pedagogik. Kompetensen ska ligga inom samma fält som personen redan verkar, och vara applicerbar på det arbete personen utför, för att det ska räknas som utveckling. Ett bra exempel på företag som satsar på sina anställda och låter dem utvecklas är de som skapar spel till casinon. I och med att vi får allt fler svenska casinon så ökar också konkurrensen, att då ge peronalen en chans att utvecklas inom företaget skapar både en trygghet för den anställde och en säkerhet för arbetsgivaren. 

Som anställd

Den som är anställd på ett företag gör smart i att uppmuntra ledningen om att satsa på kompetensutveckling av de anställda såväl som sig själva. Kostnaden det innebär att låta anställda gå utvecklingskurser tjänas snabbt igen i form av en stärkt, mer engagerad organisation.